Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Birden fazla yemin kefareti olan kimse ne yap­malıdır ?

Birden fazla yemin kefareti olan kimse ne yap­malıdır ?

yemink
Şafii mezhebine göre, yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur.Bu konuda Hanefi mezhebinde iki görüş vardır. Birinci görüş; yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur. Yeminlerin yapıldığı yer değişmese de yine hüküm böyledir. Buna göre, bir kimse şöyle yapacağına veya yapmayacağına dair yemin ederse boz­duğu bu yeminlerin her birinden dolayı ayrı ayrı keffaret ödemesi gerekir. İmam Muhammed’e göre, yemin keffaretleri çoğalınca, bun­lar bir keffaret ile ödenir.

Bazı alimlere göre, birden çok edilen yeminlerden te’kid kas- dedilmezse her bir yemin için bir kefaret gerekir. Eğer birden çok edilen yeminlerden te’kid kasdedilirse bir kefaret gerekir. (el-Fıkh alâ Mezahibi’l-Erba’af 3/271, Bidayetü’l-Müctehid; 2/302)

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla