Ana Sayfa / AZALARIN AFETLERİ (sayfa 4)

AZALARIN AFETLERİ

AZALARIN AFETLERİ İLE İLGİLİ FETVALAR

EĞLENMEK VE ALAY ETMEK

  Başkaları ile eğlenmek ve alay etmek, dilin büyük afetlerinden biridir. Alay etmek, bir kişinin ayıplarım ortaya çıkarmak, gülünç duruma düşürmek suretiyle o kişiyi aşağılamaktır. Alay etmek, sözlerle olduğu gibi, taklid etmek kasdı ile işaret ve ima yoluyla da olur. İnsanlarla eğlenmek ve alay etmek, büyük günahlardandır. Allah-u Zülcelal bir ...

Devamını oku »

MİZAH (ŞAKA) YAPMAK

Sürekli ve aşırı yapılan şaka dilin bir afetidir. Sürekli olarak şaka yapmak, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve oyalan­maktır. Oyalanmak ise, çok kıymetli olan vaktin boş yere geçmesi demektir. Aşın şekilde şaka yapmak, çok gülmeyi beraberinde ge­tirir, kişiler arasına kin sokar, insanın heybetini ve vakarını düşü­rür. Peygamber Efendimiz ...

Devamını oku »

LANET OKUMAK

  Daima lanet okuyup duran kimsenin kalbinde merhamet duy­gusu yok demektir. Zaten çoğu zaman lanet, okuyana geri gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “Kişinin bir şeye yaptığı beddua göğe yükselir. O bedduaya göğün bütün kapılan kapanır. Sonra, yere iner, yerin de bü­tün kapıları ...

Devamını oku »

ÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK VE SÖVMEK

Dilin bir afeti de çirkin sözler konuşmak ve sövmektir. Çirkin sözler söylemek ve sövmek, çok çirkin davranışlardır ve cennet yolunun üzerinde bulunan birer engeldirler. Çirkin söz; müsteh­cen sayılan konuşmaları açık ibarelerle ifade etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “Çirkin söz söylemekten uzak durun. Şüphesiz Allah, ...

Devamını oku »

HUSUMET (DÜŞMANLIK)

  Husumet, öfkeyi meydana getirir, öfke de asıl konuyu unutturur, insanları kin ve düşmanlığa sürükler. Onun için Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “Sen kötülüğü en iyi şekilde önle. 0 zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet 34) buyurmuştur. Husumet, her kötülüğün başıdır. Hatta husumet sahibi ...

Devamını oku »

MÜNAKAŞA VE MÜCADELE ETMEK

Dilin bir afeti de diğer insanlarla münakaşa ve mücadele et­mektir. Başka insanlarla münakaşa ve mücadele etmek, çok çir­kin bir hal olup, cennet yolunun üzerinde bulunan bir engeldir. Münakaşa, başkasının sözüne itiraz etmektir. Böyle kimseler, di­ğer insanlar tarafından sevilmezler. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Hakikaten de biz bu Kur’an’da, ...

Devamını oku »

GÜNAHA DALMAK

Günah olan sözleri konuşmak, dilin afetlerinden birisidir, insan için günahın içinde kalmak, günahı savunmak çok zararlı, çirkin ve Allah-u Zülcelal’in rızasına giden cennet yolunun Üze­rinde bulunan bir engeldir. Bu hal, kadınların durumlarım, içki meclislerini, fasık kimselerin hallerini, zalimlerin çirkin hareket­lerini konuşmaktır. Bu gibi konuşmalar haramdır. Allah-u Zülcelal bu konuşmaların ne ...

Devamını oku »

FAZLA KONUŞMAK

Dilin bir afeti de fazla konuşmaktır. Fazla konuşmak, gerekli olmayan yerlerde söze karışmak, gerekli olan yerlerde de ihtiyaç­tan fazla konuşmaktır. Bu da cahilliğin alametidir. Cahilin dili ise, sahihini helâka götürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şe­riflerinde; “Dilinin fazlasını tutana, malının fazlasını da Allah yolunda harcayana müjdeler olsun” (Beyhaki) ...

Devamını oku »

MALAYANİ (BOŞ) KONUŞMA

Dilin, insan için en büyük afetlerinden birisi, malayani olan konuşmalardır. Malayani konuşmalar, ne dünyaya nede ahirete bir faydası olmayan sözler olup, sahibine zarardan başka bir şey ge­tirmez. Çünkü vakit, insanın sermayesidir. Malayani konuşmalar İse, küçük bir kurdun bir ağacı yiyip bitirmesi gibi, bu çok büyük sermayeyi yiyip bitirir. Onun için ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla