Ana Sayfa / jetadmin

jetadmin

Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Şeyda Muhammed Konyevî rahmetullahi aleyhi, za­hir ilimleriyle tasavvuf yolunu kendisinde birleştirmiş bir mürşid-i kâmildir. Mürşidi Şeyda Muhammed Raşid rah­metullahi aleyhi gibi güler yüzlü, muhabbetli, müşfik bir Allah dostu ve tavizsiz bir Rabbani âlimdir. Tesirli sohbet­leri ve sohbetlerinden hazırlanan eserleriyle gönülleri ay­dınlatmaktadır. Hayab Seyda-i Muhammed el-Konyevî rahmetullahi aleyhi, miladi 1942 yılında, ...

Devamını oku »

Nakşibendi Yolunun Esasları

Nakşibendi yolu dört ana unsur üzerine bina edilmiştir: 1- Di­nin Hükümleri (Şeriat). 2- İhlas. 3- Muhabbet. 4- Teslimiyet. Dinin Hükümleri (Şeriat): Bid’at ve ruhsatlardan kaçınarak, farzlardan, mendup ve müs- tehaplara kadar, hepsinin Allah-u Zülcelâl’in rızasına göre yapıl­masıdır. Bu konuda Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurmuş­tur: “Bizim yolumuz azimet ve sahih olan ...

Devamını oku »

Tevbe Etmek

TEVBE Tevbe, lügatte ‘geri dönme’ manasına gelir. Diğer bir manası ise günahlardan pişman olmak ve bir daha günahlara dönmeme azmi olarak belirtilmiştir. Tevbe, Allah-u Zülcelâl’in kullarına açmış olduğu çok büyük bir merhamet kapısıdır. İnsanın pişmanlık duyarak samimi bir şe­kilde yaptığı bir tevbe kendisi için kurtuluştur. Allah-u Zülcelâl’e dönüş yapmak için ...

Devamını oku »

Şarkı söylemek caiz midir?

Şarkı; eğer şehveti tahrik eder ve belirli bir kadını överse haramdır. Hanefî ve Hanbeli alimlerine göre, çalgı aleti bulunmasa bile neşe veren şarkıları dinlemek ve söylemek haramdır. (el-Mühezzeb-, 2/328) Hatta Ömer İbn-i Abdulaziz: “Bana güvenilir kaynaklardan ulaştığına göre, şarkıların dinlenmesi kalpte nifakı yeşertir, tıpkı suyun bitkileriyeşertmesi gibi.” demiştir. Hanefi ve ...

Devamını oku »

Kadınlardan bey’at alma, erkeklerde olduğu gibi musafaha ile mi, yoksa sadece karşılıklı sözleşme ile mi yapılır?

Kadınlarla bey’at sadece sözleşme ile icra edilir. Hz. Peygam¬ber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fethi günü kadınların bey’atını nasıl kabul ettiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle nakletmiştir: ftResuliillalı sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan, sözlü olarak bey ‘at alıyordu. Helali olan kadınlar hariç; Resulüllah sal¬lallahu aleyhi ve ...

Devamını oku »

Sülük etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey ‘at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?

Sülük etmek isteyen kimsenin mürşidine el vermek ve huzurunda tevbe etmek suretiyle kendisiyle bey’at etmenin İslam’da yeri vardır. Nitekim daha önce de beyan ettiğimiz gibi, zira erkekli kadınlı sahabelerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bey’at etmişlerdir. Salikte mürşidinin huzurunda o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan tevbe ederek pişmanlık duyduğuna ve ...

Devamını oku »

İMAN NEDİR? İCMÂLİ İMAN – TAFSİLİ İMAN

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e imanın ne olduğu sorulunca şu şekilde cevap vermiştir: İman; Allah tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Onun kulu ve Resulü olduğuna, Allah ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla