Ana Sayfa / C. Şen

C. Şen

Mürşid-i Kamile İntisabın Gerekliliği

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” (Tevbe; 119) Sadıklarla beraber olmakla, nefsin temizlenmesi ve güzel sı­fatlarla bezenmesi gerçekleşir. Bu sayede, takvada muvaffak ol­mak mümkündür. Bunu başarabilmek için de bir Mürşid-i Kâmil’e intisab etmek ve onların sohbetlerinde bulunmak şarttır. Çünkü sadıklarla beraberlik ...

Devamını oku »

Tasavvuf Nedir

Tasavvufu, yine kendi terimleriyle şöyle tarif edebiliriz. Ebedî saadete ulaşmak amacıyla, zâhirin ve batının tamir; ahlakın tasfi­ye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, mânevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur: İslam dininin getirdiği hü­kümlerin, müslüman kimseler tarafından, zahirî ve bâtmî yönle­riyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üze­re tatbik ...

Devamını oku »

Çalgı aletlerinin İslamda hükmü nedir?

Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheblerinin meşhur olan görüşlerine göre, ud, tambur, saz, davul, zuma, rebab (bir tür telli çalgı), kemençe vb. telli çalgılarla ney ve bütün üflemeli çalgıları kullanmak haramdır. Bunları dinlemeye veya çalmaya devam eden kimselerin şahidlikleri kabul edilmez. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i ...

Devamını oku »

Kaç çeşit Bey’at vardır?

Bey’atın birkaç şekli vardır. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım. 1. Allah-u Zülcelal’in Kulları île Bey’atı: Allah-u Zülcelal’in kullarından almış olduğu bey’at, ahd-i misakta yapılan bey’attır. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede bunu beyan ederek şöyle buyurmuştur: “Ve hatırla ki, Rabbin Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini (çıkarıp muhatap) aldı ve onları kendi nefisleri üzerine şahid tuttu! ...

Devamını oku »

Bey’at ne demektir?

Bey’at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir. Tasavvufta bey’at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp helal ve hayırlara sarılacağına, günahlardan tevbe edip, bir daha yapmayacağına dair söz vermesi ve buna Allah-u Zülcelal’i, Resulünü ve mürşid-i kamili şahit tutmasıdır. Maalesef günümüzde bazı kesimler, bey’atm ...

Devamını oku »

Keşif ve keramet nedir?

Keramet, Allah-u Zülcelal’in veli kullarında görülen olağanüstü ilahi bir bağıştır. Yukarda da belirttiğimiz gibi veli; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir. Böyle olan insanlarda Allah-u ...

Devamını oku »

Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir?

İnsanları irşad eden mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır: 1 -) Öncelikle ilmiyle amel eden âlim bir zat olmalıdır. 2- ) Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin, tasavvuf ve hakikat ilimlerinde derin bir bilgiye sahip olmalıdır. 3- ) İnsandaki manevi hastalıkların nasıl meydana geldiğini ...

Devamını oku »

Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil bulmak şart mıdır?

Kur’an-ı Kerim’de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir. Hakikatta insan iki yolun salikinden biridir; birisi Allah-u Zülcelal’in nimetlendirdiklerinin yolu (Fatiha; 7); diğeri, gazaba uğrayıp, dalâlete düşenlerin yoludur. (Fatiha; 7) İlk mürşid Hz. Peygamber sallallahu ...

Devamını oku »

Evliya-Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır?

Veli’nin çoğulu Evliya’dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir. Allah-u Zülcelal bu kimseler hakkında ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, Allah fın veli ...

Devamını oku »

Tasavvuf her insan için lüzumlu mudur?

Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiyleri zahiri ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Bu yüzden insan da Allah-u Zülcelal’e karşı hem zahiri, hem de manevi olarak sorumludur. Zahiri sorumluluklar, vücudun dış âzâları ile yerine getirilme¬si gerekli olan namaz, oruç, zekat, hırsızlık yapmamak, içki içmemek gibi sorumluluklardır. Kalbin temizlenmesine yönelik ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla