Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Alimlerin ve Salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmak caiz midir?

Alimlerin ve Salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmak caiz midir?

 

öğretmen

Muhammed Şerbini şöyle buyurmuştur:

“İlim ehline ve salih kimselere ayağa kalkmak, riya ve dünya menfaati olmadığı sürece sünnettir. Bu konu hakkında sahih hadis-i şerifler vardır.” (Muğni’l-Muhtaç; 3/135)

İmam Nevevi de, alim ve salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmanın caiz olduğunu söylemiştir.

Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır:

“Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim odamda bulunduğu bir gün, Zeyd bin Harise gelip kapıyı çaldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağa kalktı, kapıyı açtı ve onu kucakladı, öptü.” (Tirmizi)

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biri ile konu­şurken ayağa kalktığı zaman hemen bizde ayağa kalkıyorduk. Hat­ta odasına girdiğini gördüğümüz halde ayakta durmaya devam ediyorduk.” (Ebu Davud)

İbn-i Abidin şöyle demiştir:

“Ulema ve salih kimselerin önünden ayağa kalkmak caizdir. Melki de menduptur. Camide bulunan bir kimsenin, alim kimselerden biri içeri girdiği zaman ayağa kalkması menduptur. I (lbn-i Abidin; 5/254)

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

Kureyş ehli, Sa’d radıyallahu anh’ın hükmüne razı oldular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa’d radıyallahu anh’ın gelme­si için haber gönderdi. Bir merkep üzerinde Sa’d radıyallahu anh geldiği vakit, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Efendi­nize ayağa kalkın!” başka bir rivayette ise: “En iyinize ayağa kalkın!” buyurdu. Sa’d radıyallahu anh gelip, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanma oturdu. (Buhâri, Müslim, Ahmed bin Hanbel)

Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bu kadarı ile iktifa ediyoruz. Tüm bunlara rağmen, ulema ve salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmaya karşı çıkarak inkar eden kimseler, edep üzere kurulmuş islamın ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emirlerine karşı geldiklerinin idrakine varamamışlar demektir. Bu gibi insanlara kitaplar dolusu örnek verilse de her hangi bir sonuca varılmaz.

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla